Tuesday, June 10, 2008

Vad vinner du på det?

Att se en människans vinst med sitt agerande kan vara oerhört smart för konstruktiva diskussioner. Detta har vi övat en hel del på coachningen. Ibland när man kommer i diskussion med någon och man ej är överens kan det vara enkelt att helt döma ut den andra människans idé och själv höjs sin egen version till skyarna. Genom att försöka förstå vad personen man möter vinner på sitt agerande/sina idéer är det enklare att nå varandra. Även om någon agerar superdumt enligt dig så har denne person säkert en vinst i detta. Det kanske inte är tvärlätt att se denna vinst, eftersom det kanske ligger djupare (skydda sina värderingar t.ex). En bra idé är att helt enkelt diskutera kring detta:
- Vilka vinster ser du i din lösning?
- Vilka vinster ser du i min lösning?

Håller du med?

No comments: