Thursday, May 25, 2006

Jag AB

Guldkorn ur senaste LEVA:
Magnus Alm skriver i artiklen "Använd ditt personliga varumärke" om vikten av att ta reda på vad man står för och vad man vill. Ett sätt att göra detta tydligt är att tänka att man är ett företag, ett Jag AB. Jag har skrivit om detta tidigare och det går helt enkelt ut på att få ökad självinsikt. Med ett välformulerat varumärke blir du tydligare och kan känna dig mer komplett. Du lyfter fram dina starka sidor och bli bättre på annat som krävs för att du ska bli mer av dig själv.

Anette Rosencreutz, personlig coach och varumärkesstrateg berättar hur man kan identifiera sina drivkrafter:
4Den första drivkraften handlar om din vision (drömbild, mål).
4Den andra handlar om dina värderingar (klargör dessa).
4Den tredje drivkraften är missionen (att hitta något man brinner för).

No comments: