Sunday, March 08, 2009

I love kommunikation

Jag skriver lite om kommunikation just nu, det tycker jag är det mest intressanta som finns! Att lära sig mer om kommunikation är en investering som garanterat lönar sig! Att tänka kring sitt eget tänkande och se vad som döljer sig bakom det vi säger är så spännande! Rak, smart och tydlig kommunikation mellan människor skulle göra att många missförstånd skulle undvikas! Jag se stora vinster i att kommunicera mera, fråga, se till att vi förstår, undra, vara nyfikna, dela med oss! Prata mer med varandra än om varandra! Då blir livet roligare och enklare! :)

No comments: