Friday, June 04, 2010

Fjäril som landat


Jag har sett en fjäril, den fjärilen var blå
Jag har sett en fjäril så vacker att se på, åh
Jag ville hålla denna skönhet i min hand
Men skönheten är ingenting man fångar
Den bara något man ser nån gång ibland

No comments: