Wednesday, October 06, 2010

Alice uppe på fötterna

Pippis båt blev tillräcklig morot, för plötsligt hade Alice kravlat sig upp på fötterna. Här går det undan...

No comments: